So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm


 • Kích thủy lực 2 tấn MASADA Nhật Bản MS - 2

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model : MS-2
  - Tải trọng nâng : 2 tấn
  - Nâng thấp nhất : 180mm
  - Hành trình : 115mm
  - Nâng cao nhất : 345mm
 • Kích thủy lực 3 tấn MASADA Nhật Bản MS - 3

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MS-3
  - Tải trọng nâng       : 3 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 190mm
  - Hành trình             : 115mm
  - Nâng cao nhất        : 365mm
 • Kích thủy lực 5 tấn MASADA Nhật Bản MS-5Y

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MS-5Y
  - Tải trọng nâng       : 5 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 200mm
  - Hành trình             : 120mm
  - Nâng cao nhất        : 390mm
 • Kích thủy lực 7 tấn MASADA Nhật Bản MH-7

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MH-7
  - Tải trọng nâng       : 7 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 200mm
  - Hành trình             : 120mm
  - Nâng cao nhất        : 390mm
 • Kích thủy lực 10 tấn MASADA Nhật Bản MH-10

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MH-10
  - Tải trọng nâng       : 10 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 240mm
  - Hành trình             : 150mm
  - Nâng cao nhất        : 470mm
  - Đế                          : 106*166mm
  - Tay cầm                  : Φ21.7*605mm
  - Trọng lượng           : 8.1 kgs
   
 • Kích thủy lực 20 tấn MASADA Nhật Bản MH-20

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MH - 20
  - Tải trọng nâng       : 20 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 270mm
  - Hành trình             : 160mm
  - Nâng cao nhất        : 430mm
  - Đế                          : 128*182mm
  - Tay cầm                  : Φ27.2*800mm
  - Trọng lượng           : 13.2 kgs
 • Kích thủy lực 30 tấn MASADA Nhật Bản MH-30V

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MH-30V
  - Tải trọng nâng       : 30 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 280mm
  - Hành trình             : 160mm
  - Nâng cao nhất        : 440mm
  - Đế                          : 142*192mm
  - Tay cầm                  : Φ27.2*800mm
  Trọng lượng           : 18.7 kgs
 • Kích thủy lực 50 tấn MASADA Nhật Bản MH-50Y

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MH - 50Y
  - Tải trọng nâng       : 50 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 305 mm
  - Hành trình             : 170 mm
  - Nâng cao nhất        : 475 mm
  - Trọng lượng           : 37 kgs
 • Kích thủy lực 100 tấn MASADA Nhật Bản MH-100Y

  * Thông số kỹ thuật:
  - Model                   : MH-100Y
  - Tải trọng nâng       : 100 tấn
  - Nâng thấp nhất      : 305mm
  - Hành trình             : 145mm
  - Nâng cao nhất        : 450mm
  - Đế                          : 265*318mm
  - Tay cầm                  : Φ27.2*1000mm
  - Trọng lượng           : 87.7 kgs
 • Kích thủy lực lùn 10 tấn MASADA Nhật Bản MHB-10

  * Thông số kỹ thuật của Kích thủy lực lùn 10 tấn MASADA:
  - Tên gọi: Kích thủy lực lùn Masada MHB-10 (10 tấn)
  - Hãng sản xuất: Masada
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Tải trọng nâng : 10 tấn
  - Nâng thấp nhất : 170mm
  - Hành trình : 95mm
  - Nâng cao nhất : 340mm
  - Đế : 106mm x 166mm
  - Tay cầm : Φ21.7 x 605mm
  - Trọng lượng : 6.3 kg
  - Bảo hành sản phẩm: 12 tháng
 • Kích thủy lực lùn 15 tấn MASADA Nhật Bản MHB-15

  * Thông số kỹ thuật của Kích thủy lực lùn 15 tấn MASADA:
  - Tên gọi: Kích thủy lực lùn Masada MHB-15 (15 tấn)
  - Hãng sản xuất: Masada
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Tải trọng nâng : 15 tấn
  - Nâng thấp nhất : 170mm
  - Hành trình : 90mm
  - Nâng cao nhất : 330mm
  - Kích thước đế : 118mm x 180mm
  - Tay cầm : Φ21.7 x 605mm
  - Trọng lượng : 8.2 kg
  - Bảo hành sản phẩm: 12 tháng
 • Kích thủy lực lùn 20 tấn MASADA Nhật Bản MHB-20

  * Thông số kỹ thuật của Kích thủy lực lùn 20 tấn MASADA:
  - Tên gọi: Kích thủy lực lùn Masada MHB-20 (20 tấn)
  - Hãng sản xuất: Masada
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Tải trọng nâng : 20 tấn
  - Nâng thấp nhất : 180mm
  - Hành trình : 85mm
  - Nâng cao nhất : 305mm
  - Đế : 128mm x 182mm
  - Tay cầm : Φ27.2 x 800mm
  - Trọng lượng : 9.7 kg
  - Bảo hành sản phẩm: 12 tháng
 • Kích thủy lực lùn 30 tấn MASADA Nhật Bản MHB-30

  * Thông số kỹ thuật của Kích thủy lực lùn 30 tấn MASADA:
  - Tên gọi: Kích thủy lực lùn Masada MHB-30 (30 tấn)
  - Hãng sản xuất: Masada
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Tải trọng nâng : 30 tấn
  - Nâng thấp nhất : 180mm
  - Hành trình : 80mm
  - Nâng cao nhất : 260mm
  - Đế : 142mm x 192mm
  - Tay cầm : Φ27.2 x 800mm
  - Trọng lượng : 13.5 kg
  - Bảo hành sản phẩm: 12 tháng
 • Kích móc thủy lực 2 tấn MASADA Nhật Bản MHC-2RS-2

  * Thông số kỹ thuật của Kích móc thủy lực lùn 2 tấn MASADA:
  - Tên gọi: Kích móc thủy lực lùn Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)
  - Hãng sản xuất: Masada
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Tải trọng nâng của đầu : 5 tấn
  - Tải trọng nâng của chân : 2 tấn
  - Nâng thấp nhất (chân ) : 19mm
  - Nâng thấp nhất (đầu) : 243mm
  - Hành trình : 113mm
  - Nâng cao nhất (chân) : 132mm
  - Nâng cao nhất (đầu) : 358mm
  - Kích thước đế : 160mm x 227mm
  - Trọng lượng : 13.2 kg
  - Bảo hành sản phẩm: 12 tháng
 • Kích móc thủy lực 5 tấn MASADA Nhật Bản MHC-5RS-2

  * Thông số kỹ thuật của Kích móc thủy lực 5 tấn MASADA:
  - Tên gọi: Kích móc thủy lực Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)
  - Hãng sản xuất: Masada
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Khả năng đội đầu : 10 tấn
  - Khả năng móc ở chân : 5 tấn
  - Nâng thấp nhất (chân ) : 22mm
  - Nâng thấp nhất (đầu) : 243mm
  - Hành trình : 120mm
  - Nâng cao nhất (chân) : 142mm
  - Nâng cao nhất (đầu) : 410mm
  - Kích thước đế : 182mm x 262mm
  - Trọng lượng: 18.2kg
  - Bảo hành sản phẩm: 12 tháng
 • Kích móc thủy lực 10 tấn MASADA Nhật Bản MHC-10RS-2

  * Thông số kỹ thuật của Kích móc thủy lực 10 tấn MASADA:
  - Tên gọi: Kích móc thủy lực Masada MHC-10RS-2 (5 tấn)
  - Hãng sản xuất: Masada
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Khả năng đội đầu : 20 tấn
  - Khả năng móc ở chân : 10 tấn
  - Nâng thấp nhất (chân ) : 28mm
  - Nâng thấp nhất (đầu) : 325mm
  - Hành trình : 145mm
  - Nâng cao nhất (chân) : 173mm
  - Nâng cao nhất (đầu) : 470mm
  - Kích thước đế : 225mm x 290mm
  - Trọng lượng : 36.4 kg
  - Bảo hành sản phẩm: 12 tháng