So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm


 • Thước cặp điện tử 500-196-30 ( 0-150mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-196-30
  - Phạm vi đo: 0-150mm/0-6''
  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo

  - Xuất xứ: Nhật bản
 • Thước cặp điện tử 500-181-30 ( 0-150mm/0.01mm) Mitutoyo

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-181-30
  - Phạm vi đo: 0-150mm
  - Độ hiển thị: 0.01mm
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo

  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Vên)
  - Loại không có cổng SPC
 • Thước cặp điện tử 500-752-20 (0-150mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-752-20
  - Phạm vi đo: 0-150mm/0-6''
  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật bản
  - Cấp bảo vệ IP67: Chống nước, bụi bẩn, dầu nhớt..
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Không có cổng SPC
 • Thước cặp điện tử 500-197-30 (0-200mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-197-30
  - Phạm vi đo: 0-200mm/0-8''
  - Độ chia: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ± 0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thước cặp điện tử 500-753-20 (0-200mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-753-20
  - Phạm vi đo: 0-200mm/0-8'

  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Cấp bảo vệ IP67: Chống nước, bụi bẩn, dầu nhớt..
 • Thước cặp điện tử 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-182-30
  - Phạm vi đo: 0-200mm
  - Độ hiển thị: 0.01mm
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thước cặp điện tử 500-153 (0-300mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-153
  - Phạm vi đo: 0-300mm
  - Độ hiển thị: 0.01mm
  - Độ chính xác: ±0.03mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật bản
 • Thước cặp điện tử 500-173 (0-300mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-173
  - Phạm vi đo: 0-300mm/0-12''
  - Độ chia: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.03mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thước cặp điện tử 500-505-10 (0-450mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-505-10
  - Phạm vi đo: 0-450mm/0-18''

  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.05mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Có cổng SPC
 • Thước cặp điện tử 500-506-10 (0-600mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Tên gọi: Thước cặp điện tử
  - Mã đặt hàng: 500-506-10
  - Phạm vi đo: 0-600mm/0-24''
  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.05mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Có cổng SPC
 • Thước cặp điện tử 500-507-10 (0-1,000mm/0.01mm

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-507-10
  - Phạm vi đo: 0-1,000mm/0-40''
  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.07mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Có cổng SPC
 • Thước cặp điện tử 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-151-30
  - Phạm vi đo: 0-150mm

  - Độ hiển thị: 0.01mm
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Có cổng truyền SPC (Kết hợp cáp kết nối với máy tính để truyền dữ liệu đo)
 • Thước cặp điện tử 500-152-20 (0-200mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật của thước kẹp điện tử 0-200mm 500-152-30:
  - Mã đặt hàng: 500-153-20
  - Phạm vi đo: 0-200mm

  - Độ hiển thị: 0.01mm
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Có cổng SPC (Kết hợp cáp kết nối với máy tính để truyền dữ liệu đo)
 • Thước cặp điện tử 500-171-30 (0-150mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-171-30
  - Phạm vi đo: 0-150mm/0-6''
  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Có cổng truyền SPC (Kết hợp cáp kết nối với máy tính để truyền dữ liệu đo)
 • Thước cặp điện tử 500-172-30 (0-150mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-172-30
  - Phạm vi đo: 0-200mm/0-8''
  - Độ hiển thị: 0.01mm/0.0005''
  - Độ chính xác: ±0.02
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Viên)
  - Có cổng truyền SPC (Kết hợp cáp kết nối với máy tính để truyền dữ liệu đo)
 • Thước cặp điện tử 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

  * Thông số kỹ thuật:
  - Mã đặt hàng: 500-181-30
  - Phạm vi đo: 0-150mm
  - Độ hiển thị: 0.01mm
  - Độ chính xác: ±0.02mm
  - Thương hiệu: Mitutoyo
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Dùng pin: SR44 (1 Vên)
  - Loại không có cổng SPC